POMOC INDYWIDUALNA/GRUPOWA

  • doświadczyłaś/eś straty – rozwód, zdrada, żałoba, amputacja
  • potrzebujesz interwencji kryzysowej – stoisz u progu gwałtownych zmian lub zwrotów życiowych, wydarzyło się w Twoim życiu coś nieprzewidzianego, doświadczasz przemocy lub nadużyć, zmagasz się z wewnętrznym konfliktem i lękiem związanym z takimi obszarami jak; wolność, celowość życia, samotność lub lęk
  • zmagasz się z długotrwałym stresem pourazowym (ptsd)

 

  • Zajęcia z hipoterapii (indywidualne, grupowe), warsztaty rozwojowe z końmi – zapisy i oferta po uprzednim kontakcie mailowym

OFERTA SPECJALISTYCZNA

  • Szkolenia specjalistyczne dla firm, instytucji, placówek medycznych
  • Konsultacje interwizyjne (zespołowe dla firm, instytucji, placówek medycznych lub osób indywidualnych)

*Skonsultuj swoje zapotrzebowanie w interesującym Cię obszarze.

kluczowe informacje znajdziesz w zakładce „EDU”

Poradnia socjalno prawna działa we współpracy z BASIS

www.basis-edu.pl

W BASIS pomagamy zdefiniować korzyści, jakie Klienci mogą osiągnąć w przyszłości, jak również wskazujemy ryzyka prawne, których powinni Oni w przyszłości unikać. Mamy świadomość iż jedna porada implikuje kolejną, gdyż zakres naruszeń prawa dotyczy kilku przenikających się dziedzin.
Za cel stawiamy sobie osiągnięcie jak najbardziej optymalnego i efektywnego rozwiązania problemów życiowych i prawnych naszych Klientów, którym zapewniamy rzetelność, bezpieczeństwo, wysoki poziom merytoryczny usług oraz indywidualne podejście.
Szczególną uwagę przykładamy do spełnienia oczekiwań i potrzeb Klientów.
Udzielne porady prawo – socjalne dotyczą zwłaszcza następujących tematów:
– rehabilitacji społecznej i zawodowej: postępowanie dotyczące uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz uprawnień wynikających z otrzymanego orzeczenia np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, ubiegania się o dofinansowanie ze środków PEFRON do turnusu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier technicznych oraz komunikacyjnych. Co niekiedy skutkuje długotrwałym postępowaniem sądowym, które staramy się skrócić do minimum;
– edukacji: zapewnienie odpowiedniego kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie odpowiednich zajęć czy specjalistów tj. nauczycieli wspomagających, asystenta, pomocy nauczyciela w placówce szkolnej, co jest spowodowane niejasnością przepisów prawa oświatowego, problem z przeznaczeniem środków na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty;
– prawo cywilne i rodzinne: porady dotyczą sfery życia osobistego i rodzinnego osób i rodzin z niepełno sprawnościami jak np.: nieważność małżeństwa, rozwód, separacja małżonków, dyspensa od małżeństwa zawartego a niedopełnionego, domniemanie śmierci współmałżonka, alimenty, podział majątku, spadek, testament, zachowek, dział spadku, umowy, zasiedzenie, przedawnienie, windykacja itp.;
Porad socjalno prawnych udziela Beata Szynkaruk – prawnik, mediator, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierunku Prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno – cywilnej tejże uczelni. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Rachunkowość i Podatki. Ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji.
Zawodowo prowadzi prywatną praktykę, jest członkiem Rady Fundacji AMP ACTIVE, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób niepełnosprawnych i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.
Atut zawodowy to skutecznie działanie które jest skutkiem bardzo dobrego kontaktu z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Kontakt:
BASIS Beata Szynkaruk
tel.: 605 699122
e-mail: biuro@basis-edu.pl
www.basis-edu.pl