STREFA PACJENTA
Zakres psychoedukacji to pomost między diagnozą a przyjęciem jej w rozumieniu pacjenta po amputacji. Psychoedukacja jest swoistym słownikiem i tłumaczem wiedzy merytorycznej przełożonej na język emocji, dzięki czemu pacjent ma możliwość zrozumienia tego, co się wydarzyło, w czym aktualnie jest (jaka jest jego sytuacja), jak (i czy) ta sytuacja się zmieni (lub może się zmienić).

STREFA RODZINY
Jej celem jest zrozumienie przez rodzinę stanu zdrowia psychicznego pacjenta po amputacji. Wzmacnia się również mocne strony rodziny i jej własne zasoby w radzeniu sobie ze stratą.
Zakres psychoedukacji systemu rodzinnego obejmuje ponadto ważny aspekt troski o samego siebie, w obliczu straty kończyny jednego z członków rodziny.

PERSONEL MEDYCZNY
Szkolenie dedykowane lekarzom, pielęgniarkom etc., skupiające swoją treść m.in. na tym, by zdjąć ciężar bycia „ostatnim buforem” w kontakcie z pacjentem po amputacji i jego rodziną. Koncentrujemy uwagę na szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem zawodu. To dwustronny proces poszerzający świadomość, rozwijający umiejętności, pomagający osiągać lepsze wyniki, działać przez rzetelną ocenę. Podczas tego procesu skupimy się na omówieniu problemów, ukierunkowanie w praktyce i informacje zwrotne.

Celem takiego spotkania jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z pacjentem a także jego rodziną, a co za tym idzie polepszenie dobrego stanu pacjentów, a także zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Personel medyczny/protetycy dzięki takim spotkaniom analizują własną pracę z pacjentem. Nabywają umiejętności szerszego wglądu we własne emocje związane z pracą i potrafią wykorzystać je w konstruktywny sposób w przełożeniu na bezpośredni kontakt z pacjentem. Uczą się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych praktyk pracy z pacjentem.